Şcolile din Comuna PÔrgăreşti funcţionează după următorul program :

ciclul preşcolar :     800 -  1300 
 
ciclul primar   :      
800 -  1200

                                                                                                  ciclul gimnazial :     1200 - 1800


Departament  Secretariat - Contabilitate

  • Secretar: Barna Elena
  • Contabil: Predică Maria Dorina
                                                                                                                                   program      : luni - vineri :           700 -  1500
                                                                                                                                                         marti : eliberări diplome / acte de studii
   
                                    telefoane informaţii : 0234-347576 / fax-  0234/347576     ..........    Şcoala gimnazială ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou
                                                                                                         0234/347584     ..........   Şcoala gimnazilaă ,, Dumitru Mărtinaş ,, PÔrgăreşti
                                                                                                         0234/347523     ..........   Şcoala gimnazială ,, Constantin Muşat ,, Nicoreşti