Începând cu anul 2010-2011 ca urmare a deciziei emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Şcoala Gimnazială ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou, rămâne singura şcoală cu personalitate juridică din comuna Pârgăreşti, urmând ca Şcoala Gimnazială ,, Dumitru Mărtinaş ,, Pîrgăreşti şi Şcoala Gimnazială ,, Constantin Muşat ,, Nicoreşti să devină structuri ale şcolii cu personalitate juridică. Aşadar conform deciziei, managementul şcolilor este asigurat de un director şcolar, doi coordonatori şi un consiliu de administraţie. Organigrama şcolilor din comuna Pîrgăreşti se prezintă astfel:

Consiliul de Administraţie

 Preşedinte: Prof. Barna Neculai
Secretar C.A. : Prof. Tudor Ana
 Membrii: