ORDIN

 

pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de nscriere

 

a copiilor n nvățămntul primar pentru anul școlar 2013-2014

 

 

 

n  conformitate  cu  Hotărrea  Guvernului  nr.  536/2011  privind  organizarea  și

 

funcționarea     Ministerului     Educației     Cercetării,     Tineretului     și     Sportului,     cu

 

modificările și completările ulterioare,

 

n temeiul Ordonanței de urgență nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare n cadrul administrației publice central și pentru modificarea unor acte

 

normative, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

n temeiul art. 23 și 29 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

ministrul educației naționale emite prezentul ordin:

 

Art. 1 Se aprobă calendarul nscrierii n nvățămntul primar pentru anul școlar 2013-2014, prevăzut n Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 2 Se aprobă metodologia de nscriere a copiilor n nvățămntul primar pentru anul școlar 2013-2014, prevăzută n Anexa nr. 2, care face parte integrantă din

 

prezentul ordin.

 

 

Art. 3 - Direcția generală educație și nvățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională, Direcția generală nvățămnt n

limbile minorităților, Direcția generală buget - finanțe, inspectoratele școlare și unitățile de nvățămnt preuniversitar duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Art. 4 - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

MINISTRU,

 

Remus PRICOPIE

 

 

 

 

 

București

Data: 25.03.2013

 

Nr. 3434