Consiliere
şi Orientare


Şcoala Gimnazială ,, Dumitru Mărtinaş ,, Pîrgăreşti


 


Şcoala Gimnazială ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou

 


Ş
coala Gimnazială ,, Constantin Muşat ,, Nicoreşti