Comuna Pârgăreşti - Repere Monografice

  Pârgăreşti, comuna subcarpatică din judeţul Bacău, se bucură de o aşezare deosebită. Varietatea condiţiilor naturale, exprimată prin trecut istoric, structură, relief, climă, ape, soluri, vegetaţie, faună, se caracterizează printr-o varietate de resurse specific microregiunii trotuşene, care au intrat în circuitul economic încă din cele mai îndepărtate timpuri.
Comuna Pârgăreşti din care fac parte satele Bahna, Nicoreşti, Satu Nou, Pârgăreşti si Pârâu Boghii, este aşezată de o parte şi de alta a şoselei Târgu Ocna - Oituz. Comuna cu sate adunate se desfăşoară de la înălţimile dealului Coşna, culmile domoale ale dealurilor coboară în trepte spre frumoasele văi ale Trotuşului la nord si ale Oituzului la sud, asemenea unui larg amfiteatru.
Comuna Pârgăreşti se învecinează la N-E cu localitatea Târgu-Trotuş, la S-E cu localitatea Bogdăneşti, la S-V cu localitatea Oituz, iar la N-Vcu orasul Târgu-Ocna.