ANUL ŞCOLAR 2012 - 2013

  Limba şi Literatura Română
/ Limba Latină:
 • Prof. Grozescu Liliana - Şcoala Gimnazială ,, Constantin Muşat ,, Nicoreşti
 • Prof. Iojă Rozina - Şcoala Gimnazială ,, Dumitru Mărtinaş ,, Pîrgăreşti
 • Prof. Mihai Cornelia - Şcoala Gimnazială ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou
                               
 Matematică:
 • Prof. Sântoader Ioan - Şcoala Gimnazială ,, Dumitru Mărtinaş ,, Pîrgăreşti
 • Prof. Raţă Cecilia - Şcoala Gimnazială ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou
 • Prof. Aiacoboaie Ioan - Şcoala Gimnazială ,, Constantin Muşat ,, Nicoreşti
 Fizică:
 • Prof. Harapu Liliana
 Chimie:
 • Prof. Harapu Liliana - îşi desfăşoară activitatea la toate cele trei şcoli din comună.
 Geografie:
 • Prof. Botezatu Dan - îşi desfăşoară activitatea la toate cele trei şcoli din comună.
       
   Istorie / Cultură Civică
  • Prof. Olariu Constantin Volinaş - îşi desfăşoară activitatea la:
  - Şcoala Gimnazială ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou
  - Şcoala Gimnazială ,, Dumitru Mărtinaş ,, Pîrgăreşti
       
  • Prof. Barna Neculai - îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială ,, Constantin Muşat ,, Nicoreşti
   Limba Engleză:
  • Prof. Bordeianu Eduard - îşi desfăşoară activitatea la toate cele trei şcoli din comună;
   Limba Franceză:
  • Prof. Bunăparte Maria - îşi desfăşoară activitatea la toate cele trei şcoli din comună.
   Biologie:
  • Prof. Lupu Mioara - îşi desfăşoară activitatea la toate cele trei şcoli din comună.
   Educaţie Plastică:
  • Prof. Vamanu Alina - îşi desfăşoară activitatea la toate cele trei şcoli din comună.
        
    Educaţie Muzicală:
   • Prof. Strat Nicoleta - îşi desfăşoară activitatea la toate cele trei şcoli din comună.
    Religie Romano-Catolică:
   • Prof. Tudor Ana - îşi desfăşoară activitatea la toate cele trei şcoli din comună.
         
     Educaţie Fizică şi Sport:
    • Prof. Bucur Cătălin - îşi desfăşoară activitatea la toate cele trei şcoli din comună la clasele V-VIII.
    • Prof. Muşat Vlad - îşi desfăşoară activitatea la toate cele trei şcoli din comună la clasele I-IV.
    Educaţie Tehnologică:
    • Prof. Popa Daniela - îşi desfăşoară activitatea la toate cele trei şcoli din comună
     Invăţământul Preşcolar

      Şcoala Gimnazială ,, Constantin Muşat ,, Nicoreşti
     • Educator Olariu Nicoleta - grupa mică
     • Educator Martin Romelia - grupa mare
     Şcoala Gimnazială ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou
     • Educator Ursache Camelia - grupa mică
     • Educator Sescu Florentina - grupa mare
     Şcoala Gimnazială ,, Dumitru Mărtinaş ,, Pîrgăreşti
     • Educator Onea Cristina - grupa mare
     • Educator Triandafil Emanuela - grupamică
     Grădiniţa Bahna - program normal
     • Educator Buhlea Eugenia - grupa combinată
     Grădiniţa Pârâu-Boghi - program normal
     • Educator Olariu Marinela - grupă combinată

      Invăţământul Primar

      Ş
      coala Gimnazială ,, Constantin Muşat ,, Nicoreşti
      • clasa I - Înv. Cojoc Geta
      • clasa a II a - Înv. Galu Elena Simona

       

      • clasa a III a - Înv. Sandu Brigita Lucica
      • clasa a IV a - Înv. Stoica Dorina

      Şcoala Gimnazială ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou
       
      • clasa I - Înv. Strat Nicoleta Anişoara
      • clasa a II a - Înv. Boeru Elena Luminiţa
      • clasa a III a - Înv. Vasilică Gabi
      • clasa a IV a - Înv. Chicuş Maria
      Şcoala Gimnazială ,, Dumitru Mărtinaş ,, Pîrgăreşti
       

      • clasa I - Înv.Ţântaru Maria
      • clasa a II a - Înv. Iliescu Alina
      • clasa a III a - Înv. Balan Violeta Ramona
      • clasa a IV a - Înv. Vrânceanu Viorica
        
                          
      Consiliereşi orientare

        Şcoala Gimnazială ,, Dumitru Mărtinaş ,, Pîrgăreşti
      • clasa a V-a  diriginte    Prof. Sântoader Ioan
      • clasa a VI-a diriginte    Prof. Bucur Cătălin
      • clasa a VII-a diriginte   Prof. Tudor Ana
      • clasa a VIII-a diriginte  Prof. Iojă Rozina

        Şcoala Gimnazială ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou
      • clasa a V-a diriginte    Prof. Olariu Constantin Volinaş
      • clasa a VI-a diriginte   Prof. Popa Daniela
      • clasa a VII-a diriginte  Prof. Bunăparte Maria
      • clasa a VIII-a diriginte Prof. Raţă Cecilia

        Şcoala Gimnazială ,, Constantin Muşat ,, Nicoreşti
      • clasa a V-a  diriginte    Prof. Botezatu Dan
      • clasa a VI-a diriginte    Prof. Bordeianu Eduard
      • clasa a VII-a diriginte   Prof. Grozescu Liliana
      • clasa a VIII-a diriginte  Prof. Lupu Mioara