Asociaţia Sportivă
,, Sportul Pîrgăreşti ,,

  Asociaţia Sportivă Şcolară ,, Sportul Pîrgăreşti ,, s-a înfinţat la sfârşitul anului 2012 pe durată nedeterminată, având ca scop organizarea şi administrarea unor activităţi sportive prin promovarea  mai multor discipline sportive cu drept de participare la activităţile şi competiţiile sportive organizate de asociaţiile  judeţene pe ramură de sport şi Inspectoratele Şcolare cu finalizare la nivel local şi judeţean. Această asociaţie îşi are sediul în cadrul Scolii gimnaziale ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou, comuna Pirgaresti, şi va folosi pentru realizarea scopului propus bazele sportive ale acesteia. Pentru realizarea acestei asociaţii a fost nevoie de parcurgerea unor etape, întocmirea documentaţiei - mici eforturi financiare, depunerea actelor la Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Bacău şi în cele din urmă obţinerea certificatului de identitate sportivă a asociaţiei. Elevii şcolilor din comuna Pîrgăreşti cât şi membrii fondatori ai asociaţiei sportive au reuşit impreună prin înfinţarea acestei asociaţii să promoveze sportul, mişcarea, sănătatea si totodată să transmită un mesaj că sportul şcolar trebuie să fie o prioritate în educaţia tinerelor generaţii.


ACT CONSTITUTIV – PROCES VERBAL

de constituire al Asociaţiei Sportive „ SPORTUL PIRGARESTI ” Comuna Pirgaresti, judetul Bacau

Încheiat astăzi 3.12.2012

 

 În temeiul art. 25 din Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi a prevederilor art.1491 – 1493 şi următoarele din Codul civil, următoarele persoane (anexa 1) au convenit de comun acord la constituirea Asociaţiei Sportive „SPORTUL PIRGARESTI ” Comuna Pirgaresti, judetul Bacau.

   Scopul Asociaţiei Sportive „ SPORTUL PIRGARESTI ” Comuna Pirgaresti, judetul Bacau constă în organizarea şi administrarea unei activităţi sportive, având drept obiect promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii  şi participarea la competiţiile sportive.

   Obiectivele asociaţiei sunt stipulate în Contractul de societate civilă particulare al Asociaţiei Sportive „ SPORTUL PIRGARESTI ” Comuna Pirgaresti, judetul Bacau.  

   În unanimitate asociaţii au desemnat consiliul de administraţie şi un administrator (anexa 2) care este împuternicit de către asociaţi să reprezinte asociaţia în demersurile legale pentru constituirea societăţii civile particulare Asociaţiei Sportive „ SPORTUL PIRGARESTI ” Comuna Pirgaresti, judetul Bacau

         Drept pentru care s-a încheiat procesul – verbal al Adunării generale în 4 exemplare.

         Asociaţi :

1.Şcoala Gimnaziala ,, Vasile Gh. Radu ,,  Satu Nou,  comuna Pirgaresti reprezentata prin:  

director  prof. Barna Neculai       

2. Prof. Bucur Catalin                  

3. Prof. Botezatu Dan                  

4.  Primar Gheorghita Marius-Gabriel  

 

Performanţe sportive:

click aici ⇒ Handbal

click aici ⇒ Fotbal

click aiciTenis de masă / Şah