Şcoala Gimnazială ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou


    In anul 2010 Consiliul local al  Comunei Pîrgăreşti la solicitarea consiliului profesoral i-a decizia de a schimba denumirea Şcolii cu clasele I-VIII Satu Nou cu Şcoala cu clasele I-VIII ,, Vasile Gh. Radu ,, Satu Nou, iar în prezent şcoala din Satu Nou poartă denumirea de Şcoala Gimnazială ,, Vasile Gh. Radu  ,, Satu Nou.

Vasile Gh. Radu s-a născut la 26 iunie 1903 în Pîrgăreşti, judeţul Bacău iar la 8 martie 1982 se stinge din viaţă la Cluj Napoca - zoolog de excepţie. Membru corespondent al Academiei Române (1 noiembrie 1948). Membru al Societăţii de Biologie din Paris, al Societăţii Internaţionale pentru Ştiinţa Solului şi al Societăţii Internaţionale pentru Nomenclatură din Londra. După absolvirea liceului „George Bacovia” din Bacău, a funcţionat o perioadă ca învăţător suplinitor în satul natal. În 1922 s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe, Secţia Ştiinţele Naturii a Universităţii din Iaşi, specializându-se în morfologie animală sub conducerea lui Paul Bujor. În 1930, şi-a susţinut la Universitatea din Iaşi teza de doctorat Structure histologique et cytologique du canal deferent chez Armadillidium vulgare Latr.

Şi-a continuat pregătirea în domeniul citologiei animale la Laboratorul de Anatomie şi Histologie Comparată de la Sorbona şi la Laboratorul de Histologie al Facultăţii de Medicină din Paris (1931-1932), făcând investigaţii originale de citologie şi embriologie experimentală şi a iniţiat tehnica culturilor în ţesuturi. A urmat studii şi la Staţiunea de Cercetări Marine de la Roscoff, apoi la Staţiunea Zoologică Marină de la Agigea şi la Staţiunea Zoologică de la Sinaia. A fost preparator la Laboratorul de Morfologie Animală a Universităţii din Iaşi (1926), asistent (1927), şef de lucrări (1933) şi conferenţiar (1935) la Universitatea din Iaşi (1935), iar din 1940 profesor la Institutul de Zoologie şi Anatomie Comparată de la Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Cluj Napoca, unde a funcţionat ca profesor şi director al acestui institut; din 1973 a devenit profesor consultant. De-a lungul carierei sale didactice, a predat cursuri de zoologia nevertebratelor şi vertebratelor, anatomie comparată, embriologie, histologie, zoogeografie.

A fost autorul unui important curs de Zoologia nevertebratelor (vol. I-II, 1958,1967). Paralel, a fost director onorific al Institutului de Speologie din Cluj Napoca (1947-1952) şi decan al Facultăţii de Biologie-Geografie al Universităţii din Cluj Napoca. A făcut studii referitoare la: constituenţii morfologici ai citoplasmei, evoluţia glandei suprarenale în seria vertebratelor, descoperirea spiralaţiei traheolelor de la insecte, glandele tegumentare ale izopodelor terestre, electronomicroscopia structurii funcţionale a glandei androgene etc. De numele său se leagă promovarea cercetărilor faunistice şi de ecologie terestră; cu ajutorul microscopului electronic a studiat citologia canalului aferent al izopodelor.

Lucrări de referinţă

Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în numeroase lucrări, între care:

Etudes cytologiques de la glande surrenale des Amphibiens ancoures, 1931;

Les cellules tracheales des cestres du cheval, 1932;

Les glandes surrenales des Selaciens, 1932;

Izopodes terrestres de Roumanie, 1935;

Contribution a Vetude du systeme arteriel chez les sauriens, 1938;

Nevertebrate. Clasificare şi scurtă caracterizare, 1954;

Rolul animalelor în transformarea naturii, 1962;

Contribuţii la studiul acarienilor din sol, 1963;

Genul Cyphoniscellus în fauna din R.P.R., 1965.